XV PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ GRAND PRIX NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU SPORTOWYM - RZESZÓW
Dodane przez wpuchacz dnia 05.09.2019
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XV PUCHARU NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ GRAND PRIX NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU SPORTOWYM - RZESZÓW

Termin i miejsce: 10-13.10.2019r. Hotel „ U Kroczka” Rzeszów ul. Krakowska 316
ROZGRYWKI - Rzeszów ul Krakowska 20 Kręgielnia „Kula” Galeria Nowy Świat poziom +2

Ostateczny termin zgłoszeń do 01.10.2019r.

Szczegóły komunikatu - kliknij czytaj więcej
Rozszerzona zawartość newsa
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XV PUCHARU NIEPODLEGŁOŚCI
ORAZ GRAND PRIX
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU SPORTOWYM
10-13.10.2019 RZESZÓW


ORGANIZATOR:
Organizatorem Pucharu Niepodległości jest Stowarzyszenie „Cross”, Grand Prix jest Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych i Słabowidzących PZK.
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Koordynator: Lucjan Fiuta

Termin : 10-13.10.2019 r.
Miejsce zawodów: Rzeszów Kręgielnia Kula ul. Krakowska 20
Zakwaterowanie i wyżywienie: Rzeszów Hotel U Kroczka ul. Krakowska 316

Cele:
Wyłonienie zwycięzców w Grand Prix 2019
Wyłonienie zwycięzców w kategoriach B1,B2,B3 wśród mężczyzn i kobiet
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku
Popieranie sportowego współzawodnictwa
Propagowanie bowlingu sportowego, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Warunki uczestnictwa:
Zawodnicy zgłoszeni do udziału w Grand Prix muszą posiadać ważną licencję PZK.
W turnieju biorą udział członkowie klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku oraz aktualne badania lekarskie określające daną kategorię /zgłoszenia przez Kluby/.
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZAWODNICY Z WAŻNĄ LICENCJĄ PZK.

System rozgrywek:
Turniej przeprowadzony zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów
w bowlingu sportowym zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia „Cross” oraz
Regulaminem SN NiS PZK. .
Turniej rozgrywany będzie na 12 torach. Na torach 1-2 startować będą zawodnicy kategorii B1, natomiast na torach 3-12 rywalizować będą zawodnicy B2 i B3 po dwóch na torze (zawodnicy dobierają się sami). Na 15 min przed startem odbędzie się losowanie torów. Planowany jeden blok startowy w czwartek 10.10.2019 r. po południu.
Zawodnicy startujący w Grand Prix rozegrają finał (plan startu – zależny od ilości zgłoszeń – zostanie podany na odprawie technicznej).
Zawodnicy startujący w danym bloku zobowiązani są stawić się 30 min przed planowanym startemu Sędziego Głównego.

Startujący zawodnicy powinni posiadać: Klubowy strój sportowy/strój bowlingowy/,licencje PZK, aktualne karty kwalifikacyjne badania lekarskiego, stwierdzające kategorię, zawodnicy B1-gogle oraz barierki/plastrony zapewnia organizator/.

Klasyfikacja turnieju:
Wyniki Ogólnopolskiego Turnieju wliczane do rankingu CROSS.
Wyniki Grand Prix wliczane do rankingu PZK.

Odpłatność:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 60 zł
Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:
Santander Bank Polska S.A. 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora.
Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.
Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).
Zawodnicy zgłoszeni do udziału w Grand Prix - kwota 50 zł- /wpłaty u koordynatora/

Nagrody:
Zwycięzcy Grand Prix otrzymają puchary oraz medale.
Zwycięzcy turnieju pierwszych trzech miejsc otrzymają puchary /turniej CROSS/.

Termin zgłaszania zawodników:
Termin zgłaszania zawodników: ostatecznie do 1.10.2019r. W zgłoszeniu proszę o podanie: numer pesel, dnia i godziny przyjazdu zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2.

Adres kontaktowy: lucjan.f@wp.pl Tel.605 227 216

ZGŁOSZENIA DO GRAND PRIX NALEŹY ZAZNACZYĆ DODATKOWO

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 10.10.2019r. o godz.20.00
Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 08.10.2019

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.

Zapraszam do udziału w zawodach
Koordynator zawodów – Lucjan Fiuta