Ogólnopolski Turniej w Warcabach Stupolowych - SUWAŁKI 2019.
Dodane przez wpuchacz dnia 07.10.2019
Komunikat Organizacyjny Ogólnopolskiego Turnieju w Warcabach Stupolowych - SUWAŁKI 2019.

Termin i miejsce: 26.12.2019 r.- 31.12.2019 r., "Hotel "Hańcza" 16-400 Suwałki ul. Wojska Polskiego 2

Ostateczny termin zgłoszeń do 05.12.2019r.

Szczegóły komunikatu - kliknij czytaj więcej.
Rozszerzona zawartość newsa
Komunikat Organizacyjny
Ogólnopolskiego Turnieju w Warcabach Stupolowych
Suwałki, 26.12.2019r. - 31.12.2019 r.


Organizator:
Stowarzyszenie „Cross”.
Koordynator – Wacław Morgiewicz
Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Termin i miejsce:
26.12.2019 r.- 31.12.2019 r.,
"Hotel "Hańcza" 16-400 Suwałki ul. Wojska Polskiego 2

Cele turnieju:
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku
Popieranie sportowego współzawodnictwa
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników

Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział osoby posiadające pierwszą lub drugą grupę (stopień znaczny
lub umiarkowany) z tytułu utraty wzroku (należy przedstawić ksero orzeczenia lekarskiego).
Koszt udziału zawodnika i przewodnika w uzasadnionych przypadkach wynosi 300 zł.
Odpłatność ta dotyczy również pokrycia pełnych kosztów nocy sylwestrowej.
Płatne w całości na odprawie technicznej u koordynatora.

System rozgrywek:
Szwajcarski na dystansie 9 rund. Tempo gry 1,30 godz. na zawodnika
Odprawa techniczna w dniu 26.12.2019 r. o godz. 19-tej

Zgłoszenia
Zgłoszenia uczestników turnieju dokonują zarządy klubów.
Zarządy klubów ponoszą również odpowiedzialność finansową za zgłoszonych zawodników którzy bez podania przyczyn nie zgłoszą się na turniej.
do dnia 05.12.2019 r. na adres Klubu, e-mail (ksbialystok@piasta.pl)
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Turniej rozpoczyna się kolacją w dniu 26.12.2019 r.
Zawodnicy grający w danej rundzie białymi zapewniają sprzęt.
W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń organizator przewiduje wprowadzenie limitów
na kluby.

Bliższych informacji udziela Wacław Morgiewicz tel. 603 198 909

Organizator zastrzega sobie interpretację komunikatu .

Ze sportowym pozdrowieniem
Wacław Morgiewicz