PUCHAR W BOWLINGU dla Osób Niewidomych i Słabowidzących Częstochowa 2019
Dodane przez wpuchacz dnia 14.10.2019
Komunikat Organizacyjny PUCHAR W BOWLINGU dla Osób Niewidomych i Słabowidzących
Częstochowa 2019

Termin i miejsce: 21-24.11.2019 r Częstochowa
Zawody :Kręgielnia SCHOTT Częstochowa Al. Kościuszki 1
Zakwaterowanie i wyżywienie: : Hotel „POLONIA” Częstochowa ul. Piłsudskiego 9

Ostateczny termin zgłoszeń do 12.11.2019r.

Szczegóły komunikatu - kliknij czytaj więcej.
Rozszerzona zawartość newsa
Komunikat Organizacyjny
PUCHAR W BOWLINGU
dla Osób Niewidomych i Słabowidzących
Częstochowa 21-24 listopada 2019

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator zawodów: Jolanta Maźniak, e-mail: jutrzenka3@op.pl
Sędzia główny zawodów: Joanna Staliś

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Tylko dla Mistrzów 2019” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Cel:
Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych,
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,
Propagowanie kręglarstwa jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się w Częstochowie w dniach: 21-24.11.2019 r
Zawody :Kręgielnia SCHOTT Częstochowa Al. Kościuszki 1
Zakwaterowanie i wyżywienie: : Hotel „POLONIA” Częstochowa ul. Piłsudskiego 9

Uczestnictwo:
W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

Wpisowe:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 60 zł
Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:
73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora.
Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.
Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w turnieju należy przesyłać do dnia 12.11.2019r. na adres mailowy jutrzenka3@op.pl Zgłoszenia wyłącznie przez kluby Stowarzyszenia.
W zgłoszeniu proszę o podanie: dnia i godziny przyjazdu, pesel, stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1.

UWAGA!
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KLUBY Z AKTYWNĄ SEKCJĄ KRĘGLARSKĄ.


Odprawa Techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się 21.11.2019r. godz. 20.00 w hotelu .

Warunki gry:
Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w bowlingu niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS.
Asystentów dla zawodników B-1 zapewnia własny klub.
Zawodnicy kat B1 startują w goglach i plastronach – plastrony zapewnia organizator.
Startujący zawodnicy powinni posiadać: klubowy strój sportowy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualne badania lekarskie potwierdzające kategorię startową.
Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS.

Nagrody:
zwycięzcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary

Inne:
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.
Ze sportowym pozdrowieniem

Koordynator: Jolanta Maźniak tel. 609 055 131