Mistrzostwa Polski w strzelectwie pneumatycznym w trzech postawach: klęcząc, leżąc, stojąc. Bydgoszcz 2019
Dodane przez wpuchacz dnia 18.10.2019
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Mistrzostw Polski w strzelectwie pneumatycznym w trzech postawach: klęcząc, leżąc, stojąc.

Termin i miejsce: 14 .11.2019 – 17.11.2019 BYDGOSZCZ
Miejsce: zakwaterowanie – Hotel „Zawisza”, 85-915 Bydgoszcz ul. Gdańska 163.
Miejsce zawodów – Strzelnica „ Zawisza” ul. Gdańska 163

Ostateczny termin zgłoszeń do 31.10.2019r.

Szczegóły komunikatu - kliknij czytaj więcej.
Rozszerzona zawartość newsa
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Mistrzostw Polski w strzelectwie pneumatycznym w trzech postawach: klęcząc, leżąc, stojąc.
Bydgoszcz 14.11.2019– 17.11.2019


Organizator: Związek Kultury Fizycznej „Olimp” w Warszawie
Koordynator: Halina Kurek

Miejsce: zakwaterowanie
– Hotel „Zawisza”, 85-915 Bydgoszcz ul. Gdańska 163.
Termin zawodów 14 .11.2019 – 17.11.2019
Miejsce zawodów – Strzelnica „ Zawisza” ul. Gdańska 163

Cele turnieju:
Wyłonienie mistrza i mistrzyni Polski w strzelectwie pneumatycznym w trzech postawach oraz mistrza kat. B1 Open na rok 2019
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku
Rozwijanie sportowego współzawodnictwa

Warunki uczestnictwa:
Prawo uczestniczenia w zawodach mają zawodnicy klubów należących do ZKF "OLIMP” posiadający znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.

Opłaty:
Wpisowe od każdego uczestnika w kwocie 60 zł, płatne na konto ZKF Olimp 42 1090 1030 0000 0001 0794 6672 (na odprawie technicznej należy przedstawić dowód wpłaty) lub gotówką u koordynatora.
Odpłatność poza limitem miejsc wynosi 300 zł.

Zgłoszenia zawodników tylko drogą mailową należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia. 31.10.2019 r.
Ilość miejsc ograniczona, w przypadku dużej frekwencji zostaną wprowadzone limity dla klubów.
Zgłoszenie zawodników należy przesłać na adres : rena.tomasz1@gmail.com podając nazwisko imię, PESEL, stopień niepełnosprawności, prosię załączyć skan orzeczenia o niepełnosprawności, dane asystenta oraz przewidywaną datę i godzinę przyjazdu i wyjazdu.
Nie dokonanie zgłoszenia w określonym terminie oznacza rezygnację z udziału w Mistrzostwach, a tym samym zaproszenie do udziału zawodników z innych klubów

Sposób przeprowadzenia zawodów:
Konkurencja kobiet – KPN 3x40 (2 h :45.)
Konkurencja mężczyzn – KPN 3x40 (2 h :45)
Kat. B1-KPN 3x40 (2 h :45)
Czas przygotowawczy przed konkurencją kobiet i mężczyzn – 45 min.
Konkurencje odbywają się w kolejności: postawa klęcząc, leżąc, stojąc.
W postawie klęcząc obowiązuje krążek pod łokieć o wymiarach: średnica maksymalnie 10 cm, wysokość minimalna 2 cm.
Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami ISSF oraz PZSS.

UWAGA! Wszystkich zawodników obowiązuje strój strzelecki lub sportowy:
- Buty strzeleckie o podeszwie elastycznej, podeszwa wystaje maksymalnie 5 milimetrów poza obrys buta.
- Rękawy kurtki strzeleckiej muszą umożliwić pełny wyprost ramion,

Kontakt:
Koordynator: Halina Kurek
Tel.: 603 271 603 e-mail: rena.tomasz1@gmail.com

Zawody będą przebiegały zgodnie z regulaminem PZSS. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz zmiany harmonogramu zawodów.
Koordynator :
Halina Kurek


HARMONOGRAM MP W TRZECH POSTAWACH (klęcząc, leżąc, stojąc)

14-17.11.2019 BYDGOSZCZ

Zakwaterowanie: Hotel Zawisza, Ul. Gdańska 163 Bydgoszcz


14.11.2019 czwartek
18:00 Kolacja
18:30 Odprawa Techniczna, losowanie stanowisk- hotel sala konferencyjna przy recepcji

15.11.2019 piątek
7:00-10:00 Śniadanie
9:00 trzy postawy – pierwszy blok 3x40 strzałów
9:00 – 9:45 ​czas przygotowawczy:
9:00 – 9:15 ​ustawienie tarczownic i lamp
9:15 - 9:30 namierzanie dźwięku ze wskaźnikiem bezpieczeństwa
9:30 - 9:45 ​czas przygotowawczy – strzały próbne
9:45 – 12:30 mężczyźni – konkurencja właściwa 3x40 strzałów
13:30 Obiad
15:00 trzy postawy – drugi blok 3x40 strzałów
15:00 – 15:45 ​czas przygotowawczy:
15:00 – 15:15 ​ustawienie tarczownic i lamp
15:15 - 15:30 namierzanie dźwięku ze wskaźnikiem bezpieczeństwa
15:30 - 15:45 ​czas przygotowawczy – strzały próbne
15:45 – 17:30 kobiety – konkurencja właściwa 3x20 strzałów
18:30 Kolacja

16.11.2019 sobota
7:00-10:00 Śniadanie
9:00 trzy postawy – trzeci blok 3x40 strzałów
9:00 – 9:45 ​czas przygotowawczy:
9:00 – 9:15 ​ustawienie tarczownic i lamp
9:15 - 9:30 namierzanie dźwięku ze wskaźnikiem bezpieczeństwa
9:30 - 9:45 ​czas przygotowawczy – strzały próbne
9:45 – 12:30 – konkurencja właściwa 3x40 strzałów
13:30 Obiad
15:00 trzy postawy – czwarty blok 3x20 strzałów
15:00 – 15:45 ​czas przygotowawczy:
15:00 – 15:15 ​ustawienie tarczownic i lamp
15:15 - 15:30 namierzanie dźwięku ze wskaźnikiem bezpieczeństwa
15:30 - 15:45 ​czas przygotowawczy – strzały próbne
15:45 – 17:30 – konkurencja właściwa 3x20 strzałów
DEKORACJA
18:30 Kolacja

17.11 2019 Niedziela
7:00-10:00 Śniadanie

Dla osób , które wyjeżdżają wcześnie rano, zamiast śniadania suchy prowiant. ( proszę poinformować w piątek przy kolacji)

Koordynator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego harmonogramu.