Mistrzostwa Polski w Showdown 2019
Dodane przez wpuchacz dnia 07.11.2019
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY - Mistrzostwa Polski w Showdown 2019

Termin i miejsce: 05-08.12.2019 Ustka, Przystań u Kapitana, ul. Wrzosowa 1.

Ostateczny termin zgłoszeń do 15.11.2019r.

Szczegóły komunikatu - kliknij czytaj więcej.
Rozszerzona zawartość newsa
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Mistrzostwa Polski w Showdown 2019
Ustka, 05-08.12.2019


Organizator
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "CROSS"
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2019” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Cele
Wyłonienie indywidualnego Mistrza Polski (w kategorii Kobiet i Mężczyzn) Showdown 2019 oraz wyłonienie kadry showdown reprezentującej Polskę w 2020 roku;
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku; Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników;
Popieranie sportowego współzawodnictwa i rozwój kontaktów interpersonalnych między zawodnikami.

Miejsce i termin
Ustka, Przystań u Kapitana, ul. Wrzosowa 1.
05-08.12.2019 r.

Warunki uczestnictwa
Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia Cross;
Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem
o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku w stopniu umiarkowanym
lub znacznym;
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy (finaliści) wyłonieni w dwóch turniejach eliminacyjnych;
Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry (rakieta, rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA.

Zasady gry oraz regulamin
W trakcie turnieju obowiązuje regulamin IMP Showdown zaakceptowany przez Prezydium Stowarzyszenia Cross;
W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry opracowane przez IBSA;
Regulamin IBSA w języku angielskim oraz tłumaczenie na język polski dostępne są na stronach: www.cross.org.pl oraz www.showdownpoland.pl;

Wpisowe:
Opłata startowa wynosi 60 zł dla zawodników oraz ewentualnych opiekunów/przewodników;
Zawodnicy w wieku do 18 roku życia i opiekunowie grup szkolnych zwolnieni są z opłaty;
Dodatkowe (nadprogramowe) osoby ponoszą pełną opłatę w wysokości 200,00 zł;

Nagrody:
W obu kategoriach startowych (Mężczyźni i Kobiety) zostaną wręczone statuetki oraz medale za zajęcie trzech pierwszych miejsc.

Zgłoszenia:
Każdy ze startujących zawodników nie biorący udziału w tegorocznych turniejach eliminacyjnych zobowiązany jest przywieźć na zawody kopię aktualnego orzeczenia;
Zgłoszenie powinno zawierać:
Nazwisko i Imię,
Pesel,
Datę urodzenia,
Stopień niepełnosprawności,
Tel. kontaktowy oraz e-mail do lidera zespołu/opiekuna,
Dokładne godziny przyjazdu oraz wyjazdu;

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: klub-zryw@wp.pl;
Zgłoszenia należy wysłać do dnia 15 listopada 2019r. (piątek);
Zgłoszenia niespełniające któregoś z powyższych kryteriów mogą być pominięte, a wolne miejsce będzie zaproponowane pierwszemu zawodnikowi z listy rezerwowej;
Prosimy o przesyłanie kompletnych zgłoszeń i pilnowanie ostatecznego terminu ich nadsyłania.

Koordynator
Mirosław Mirynowski
+48 882 178 953
klub-zryw@wp.pl