V MISTRZOSTWA POLSKI CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH W WARCABACH 100-POLOWYCH
Dodane przez wpuchacz dnia 09.09.2020
KOMUNIKAT V MISTRZOSTW POLSKI CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH W WARCABACH 100-POLOWYCH Duszniki - Zdrój 17-25.10.2020

Termin i miejsce: 17- 25.10.2020 r.hotel Willa SCANDIA ul. Fryderyka Chopina 6, 57-340 Duszniki Zdrój.

Ostateczny termin zgłoszeń do 07.10.2020r.

Szczegóły komunikatu - kliknij czytaj więcej.

LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO

Rozszerzona zawartość newsa
KOMUNIKAT
V MISTRZOSTW POLSKI CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH
W WARCABACH 100-POLOWYCH
Duszniki - Zdrój 17-25.10.2020


LINK DO WYNIKÓW NA ŻYWO


Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS"
Koordynator: Grażyna Wydrych, tel. 724 725 735

Cel:
Wyłonienie Mistrza Polski w warcabach 100-polowych wśród osób całkowicie niewidomych
Podniesienie poziomu sportowego i popularyzacja warcabów 100-polowych.

Termin i Miejsce:
Mistrzostwa odbędą się w dniach 17- 25.10.2020 r. w Dusznikach - Zdroju w miejscu zakwaterowania.
Zawodnicy przyjeżdżają 17.10.2020 r w godzinach popołudniowych i zgłaszają się w recepcji hotelu Willa SCANDIA ul. Fryderyka Chopina 6, 57-340 Duszniki Zdrój.
Wyżywienie od kolacji 17.10.2020 r. do śniadania 25.10.2020 r.

Uczestnictwo:
W Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy całkowicie niewidomi,
posiadający aktualną licencję zawodniczą PZWarc .
Każdemu zawodnikowi przysługuje przewodnik, który podczas zawodów będzie pełnił funkcję asystenta.
Uczestnikami zawodów mogą być członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym(całkowicie niewidomi) .
Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności koordynatorowi na odprawie technicznej.

Wpisowe:
Wpisowe od zawodnika w wysokości 160 zł i przewodnika 160 zł przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych - płatne u koordynatora przed rozpoczęciem Mistrzostw lub na konto Stowarzyszenia CROSS nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.

System rozgrywek
Każdy zawodnik powinien posiadać warcaby i zegar.
Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Kodeksu warcabowego PZWarc oraz regulaminem Stowarzyszenia CROSS
Tempo gry:120 min. na zawodnika

Sędziowie:
Sędzia główny: Stanisław Urbanek

Nagrody:
Trzech pierwszych zawodników otrzymuje puchary i medale.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia zawodników (imiona , nazwiska i PESEL zawodników i przewodników) dokonują kluby na adres: biuro@klubsudety.pl do 07.10.2020 r.

Odprawa Techniczna:
Odprawa techniczna 17.10.2020 o godz. 20.00.

Koordynator
Grażyna Wydrych
Tel. 724 725 735