Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w Showdown 2020 III Memoriał Michała Wrzesińskiego Bydgoszcz
Dodane przez wpuchacz dnia 20.09.2020
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w Showdown 2020 III Memoriał Michała Wrzesińskiego

Termin i miejsce: 1-5.10.2020, Bydgoszcz, Hotel Akor, ul. Ludwikowo 1.

Ostateczny termin zgłoszeń do 24.09.2020r.

Szczegóły komunikatu - kliknij czytaj więcej.
Rozszerzona zawartość newsa
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w Showdown 2020
III Memoriał Michała Wrzesińskiego
Bydgoszcz, 1-5.10.2020


Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.

Koordynator zawodów: Sebastian Michailidis, telefon: 665 196 985, mail: michailidis1988@gmail.com

Sędzia główny zawodów: Sebastian Michailidis

Cel:
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku;
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników;
Popieranie sportowego współzawodnictwa;
Upamiętnienie Michała Wrzesińskiego – trenera, sędziego, propagatora Showdown w Polsce;
Wyłonienie zwycięzców Pucharu Polski w Showdown 2020 – III Memoriału Michała Wrzesińskiego.

Termin i miejsce:
1-5.10.2020, Bydgoszcz, Hotel Akor, ul. Ludwikowo 1.

Uczestnictwo:
Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia „Cross”;
Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
Prawo startu w zawodach ma każdy Klub Sportowy „Cross” prowadzący aktywną sekcję Showdown;
W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń organizator ma prawo do zmniejszenia reprezentacji poszczególnych startujących w zawodach klubów;
Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry (Rakieta, Rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy wysłać do dnia 24 września 2020 (czwartek);
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL7NBIYThyr-CTNJzdvl_cZE7t4VCXRtCLAiPC5badcy9foA/viewform
Po zamknięciu naboru, zgłoszenia będą weryfikowane w Klubach;
Każdy ze startujących zawodników zobowiązany jest przywieść na zawody kopię aktualnego orzeczenia;
Zawodnicy, którzy nie przywiozą kopi swojego orzeczenia nie zostaną dopuszczeni do gry;

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wpisowe:
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr
73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. (należy okazać dowód wpłaty) lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
Opłata startowa wynosi 40 zł dla osób niepełnoletnich oraz 80 zł dla pozostałych uczestników oraz ewentualnych opiekunów/przewodników;
Opiekunowie grup szkolnych zwolnieni są z opłaty.

System rozgrywek:
W trakcie turnieju obowiązuje regulamin IMP Showdown zaakceptowany przez Prezydium Stowarzyszenia „Cross”;
W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry opracowane przez IBSA;
System rozgrywek zostanie podany na odprawie technicznej.

Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się po kolacji w dniu przyjazdu.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Koordynator:
Sebastian Michailidis
665 196 985
michailidis1988@gmail.com