Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących Rzeszów 2020
Dodane przez wpuchacz dnia 28.09.2020
Komunikat Organizacyjny Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących

Termin i miejsce: 5-8.11.2020 r. Kręgielnia Kula Bowling&Klub CH „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20, 35-111 Rzeszów.
Miejsce zakwaterowania: Hotel „U Kroczka”, ul. Krakowska 316, 35-213 Rzeszów

Ostateczny termin zgłoszeń do 25.10.2020r.

Szczegóły komunikatu - kliknij czytaj więcej.
Rozszerzona zawartość newsa
Komunikat Organizacyjny
Ogólnopolski Turniej
Osób Niewidomych i Słabowidzących
w Bowlingu Rzeszów 5 -8 .11.2020 r.


Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu.

Koordynator zawodów: Lucjan Fiuta, mail: lucjan.f@wp.pl, telefon: 605-227-216

Sędzia główny zawodów: Krzysztof Trójczak

Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Termin i miejsce:
5-8.11.2020 r. Kręgielnia Kula Bowling&Klub CH „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20, 35-111 Rzeszów.
Miejsce zakwaterowania:
Hotel „U Kroczka”, ul. Krakowska 316, 35-213 Rzeszów http://www.hotelukroczka.pl
Dojazd do Hotelu „U Kroczka” z przystanku MPK z Pl. Wolności linią 1,22 do przystanku ul. Krakowska Dworzysko.

Uczestnictwo:
W turnieju mogą uczestniczyć osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku. Startujący zawodnicy powinni posiadać:
strój sportowy, aktualne karty kwalifikacyjne badania lekarskiego stwierdzające kategorię (zawodnicy nie posiadający karty badania lekarskiego stwierdzającego odpowiednią kategorię a mający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, będą zaliczeni do kategorii B3). Zawodnicy z kategorii B1 będą startować przy barierkach w opatrunkach medycznych oraz w goglach (barierki oraz gogle dla zawodników B1 zabezpieczają zgłaszające Kluby natomiast opatrunki medyczne zabezpiecza Organizator)

Zgłoszenia:
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
Termin zgłaszania zawodników: do 25.10.2020r. W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpisowe:
Wynosi 90 zł za pełny pobyt, 40 zł tylko za grę
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z Regulaminem PZK obowiązującym na zawodach dla osób niepełnosprawnych.

WAŻNE!!!
W zgłoszeniu proszę koniecznie o podanie: Imię i nazwisko zawodnika, kategorie, adres, PESEL oraz stopień niepełnosprawności !!! Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju musi posiadać przy sobie kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku.
Adres kontaktowy na, który należy zgłaszać zawodników: lucjan.f@wp.pl Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonu: 605-227-216
Dla zawodników, którzy zajmą miejsca na podium w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary.
Turniej rozpoczyna się w dniu 5.11.2020 r. (czwartek), kolacją o godz. 19:00.
Turniej kończy się śniadaniem w dniu 8.11.2020 r. (niedziela) .
Organizator nie ubezpiecza od nieszczęśliwych wypadków i utraty rzeczy osobistych zawodników oraz asystentów.
UWAGA! W związku z obecną sytuacją w Polsce, turniej organizowany będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami i ograniczeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną w kraju.
W dniu przyjazdu każdy zawodnik i asystent zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w ogólnopolskim turnieju dla osób niewidomych i słabowidzących.

Odprawa techniczna:
W hotelu U Kroczka 5,11.2020 godz. 20:00

Koordynator Lucjan Fiuta