AKTUALIZACJA - Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu Częstochowa 2020
Dodane przez wpuchacz dnia 15.10.2020
Komunikat Organizacyjny PUCHAR W BOWLINGU dla Osób Niewidomych i Słabowidzących Częstochowa 2020

NOWY Termin i miejsce: 10-13.12.2020 r Częstochowa
Zawody :Kręgielnia SCHOTT Częstochowa Al. Kościuszki 1
Zakwaterowanie i wyżywienie: : Hotel HAGA Częstochowa ul. Katedralna 9,

Ostateczny termin zgłoszeń do 05.12.2020r.

Szczegóły komunikatu - kliknij czytaj więcej.
Rozszerzona zawartość newsa
Komunikat Organizacyjny
Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu
19-22.11.2020 Częstochowa


Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu.

Koordynator zawodów: Jolanta Maźniak, jolmaz1960@o2.pl, 609 055 131

Sędzia główny zawodów: Joanna Staliś

Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Termin i miejsce:
10-13.12.2020 Kręgielnia SCHOTT Częstochowa Al. Wolności 1, Hotel HAGA Częstochowa ul. Katedralna 9,

Uczestnictwo:
W turnieju mogą uczestniczyć osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku. Startujący zawodnicy powinni posiadać:strój sportowy, aktualne karty kwalifikacyjne badania lekarskiego stwierdzające kategorię (zawodnicy nie posiadający karty badania lekarskiego stwierdzającego odpowiednią kategorię a mający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, będą zaliczeni do kategorii B3). Zawodnicy z kategorii B1 będą startować przy barierkach w opatrunkach medycznych oraz w goglach (barierki oraz gogle dla zawodników B1 zabezpieczają zgłaszające Kluby natomiast opatrunki medyczne zabezpiecza Organizator)

Zgłoszenia:
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

Termin zgłaszania zawodników: do 05.12.2020r. W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpisowe:
Wynosi 90 zł za pełny pobyt, 30 zł tylko za grę
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z Regulaminem PZK obowiązującym na zawodach dla osób niepełnosprawnych.

WAŻNE!!!
W zgłoszeniu proszę koniecznie o podanie: Imię i nazwisko zawodnika, kategorie, adres, PESEL oraz stopień niepełnosprawności. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju musi posiadać przy sobie kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku.
Adres kontaktowy na, który należy zgłaszać zawodników: jolmaz1960@o2.pl . Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonu: 609 055 131
Dla zawodników, którzy zajmą miejsca na podium w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary.
Turniej rozpoczyna się w dniu 10.12.2020 r. (czwartek), kolacją godz.19:00.
Turniej kończy się śniadaniem w dniu 13.12.2020 r. (niedziela) .
Organizator nie ubezpiecza od nieszczęśliwych wypadków i utraty rzeczy osobistych zawodników oraz asystentów.

UWAGA! W związku z obecną sytuacją w Polsce, turniej organizowany będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami i ograniczeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną w kraju.
W dniu przyjazdu każdy zawodnik i asystent zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w ogólnopolskim turnieju dla osób niewidomych i słabowidzących.

Odprawa techniczna:
10.12.2020 godz.20 Kręgielnia SCHOTT

Koordynator
Jolanta Maźniak 609 055 131