Dziękujemy za 1% waszego podatku dla ATUT NYSA
Dodane przez wpuchacz dnia 31.12.2020
W imieniu Nyskiego Klubu Sportowo-turystycznego "ATUT" NYSA składamy Serdecznie podziękowanie wszystkim Osobom, które po przez przekazanie 1% podatku za rok 2019 przyczyniają się do rozwoju naszego Klubu. Dzięki Państwa wsparciu zebraliśmy kwotę

14 933,40 zł.

Jest to kwota prawie dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej za co bardzo dziękujemy. Pozyskane w ten sposób fundusze przysłużą się do kontynuacji rozpoczętych działań na rzecz Osób niewidomych i słabowidzących.
Raz jeszcze Dziękując Wszystkim mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również przy okazji kolejnego rozliczenia podatkowego.

Z wyrazami wdzięczności Zarząd Klubu „ATUT”